Πρόγραμμα σπουδών

Τα δίδακτρα ισχύουν για τμήματα με 2 έως 5 μαθητές.

Παραδόσεις μαθημάτων από 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως 15 Ιουνίου 2023

Κόστος εγγραφής 30 €

I. Παιδιά

Τμήμα

Ώρες ανά εβδομάδα

Δίδακτρα σχολικό έτος

Πληρωμή *

K 1 (παιδιά β΄ και γ΄ Δημοτικού)

2 ή 4 διδακτικές ώρες

450 € ή 900 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις :

50 € ή 100 €

Κ 2 (παιδιά β΄ και γ΄ Δημοτικού)

2 ή 4 διδακτικές ώρες

450 € ή 900 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

50 € ή 100 €

G 1 (παιδιά από την δ΄ Δημοτικού)

4 διδακτικές ώρες

900 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

100 €

G2

4 διδακτικές ώρες

990 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις

110 €

G3

4 διδακτικές ώρες

1035 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις

115 €

G4

(Zertifikat B1 Goethe Institut, ÖSD)

4 διδακτικές ώρες

1080 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

120 €

B2/1

4 διδακτικές ώρες

1170 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

130 €

B2/2

(Zertifikat B2 Goethe Institut, ÖSD)

4 διδακτικές ώρες

1170 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

130 €

C1/1

4 διδακτικές ώρες

1350 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

150 €

C1/2 (Zertifikat C1

Goethe Institut, ÖSD Test DaF)

4 διδακτικές ώρες

1350 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

150 €

* οι μηνιαίες δόσεις πληρώνονται τις πρώτες δέκα ημέρες του εκάστοτε μήνα

Για τον μήνα Σεπτέμβριο και Ιούνιο χρεώνεται η μισή δόση.

ΙΙ. Ενήλικοι

Τμήμα

Ώρες ανά εβδομάδα

Δίδακτρα σχολικό έτος

Πληρωμή

Ε 1

(Zertifikat B1 Goethe Institut, ÖSD)

4 διδακτικές ώρες

1080 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις *:

120 €

Ε 2

(Zertifikat B1 Goethe Institut, ÖSD)

4 διδακτικές ώρες

1080 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

120 €

Ε/ Β2

(Zertifikat B2 Goethe institut, ÖSD)

4 διδακτικές ώρες

1170 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

130 €

Ε / C1

(Zertifikat C1 Goethe Institut, ÖSD, Test DaF)

4 διδακτικές ώρες

1350 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις

150 €

E / C2-1

4 διδακτικές ώρες

1620 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις

180 €

E  / C2-2

(Zertifikat C2 Goethe institut)

4 διδακτικές ώρες

1620 €

Σε 9 ισόποσες δόσεις:

180 €

 

 

 

 

* Οι μηνιαίες δόσεις πληρώνονται τις πρώτες δέκα ημέρες του εκάστοτε μήνα. 

 Για τον μήνα Σεπτέμβριο και Ιούνιο χρεώνεται η μισή δόση.